DEVAM ETMEKTE OLAN OKUL VE SAĞLIK MERKEZİ PROJEMİZ

Faaliyetler

Dünya Genelinde ki Mazlum İslam coğrafyalarında Eğitim meselesi, zulümden rant elde etme peşinde koşan Uluslararası Misyonerlik kuruluşlarının ciddi anlamda iştah kabarttığı bir konu halini aldı. Suriye özelinde ise Basına yansıyan ve yansımayan onlarca hadise, Misyonerlik faaliyetleri noktasında ajanlığa varan çalışmaların yapıldığını gözler önüne serdi.

Bu nedenle Dernek olarak uzun zamandır insani yardım türünden çalışmalarla sürdürdüğümüz projelerimizi eğitim-öğretim alanına da taşıma kararı aldık. Bu kararı almakta ki en büyük nedenimiz uzayıp giden savaşın ağır şartları altında hayat süren mazlum Suriye halkının, her alanda yanında olabilme gayesinin önemli bir yekûnünü oluşturuyor olmasıydı.

Daha öncesinde hali hazırda faaliyette bulunan okullara, medreselere, hafızlık kurslarına, mescidlere ihtiyaçlar mukabilinde ayni ve nakdi yardımlarınızı ulaştırarak destekledik... Kimi zaman okul sırasıydı yardım adına yükümüz, kimi zaman talebe giydirmek, kimi zaman da yetim talebelerimizin ailelerine kısmi nakdi destek şeklindeydi... Bugünse 100Bin kişilik Atme ÇadırKenti’nin içerisinde bulunan 1500 M2'lik bir alanda halihazırda konteynırlarda sürdürülmekte olan eğitimin şartlarını iyileştirmek adına düşünülmüş 18 Derslikli bir projeyi yüklendik. Bu proje kapsamında ilk etapta yapılacak olan 18 derslik 4 sınıf kreş ve İslami eğitimler için de kullanılması öngörülen bir mescid inşa edilecek. İhtiyaç durumunda dersliklerine birer kat eklenmesiyle iki kat kapasite elde edilecek şekilde tasarlanan bu Proje bittiğinde İlk ve orta dereceli eğitim verecek olan bu kompleks yapıda başarılı olunduğu taktirde devamında yine çok yakınında 2500 M2'lik alanda lise düzeyinde eğitim verilecek bir alan oluşturulacak...

Bu noktada amacımız bağışçılarımızın hayır adına sadaka-i cariye cinsinden hayırlarına aracı olup sahada tespit edilmiş en ciddi ihtiyaçlara çözüm sunabilmektir.

Facebook Sayfamız