ek Başına sebat edebilmek Şeyh Muhammed Muhtar Şankıti